Coaching/Mentoring

Coaching jest pokazaniem klientowi, co w jego życiu zawodowym zależy od niego samego.

Coaching/Mentoring biznesowy

Przeformułowanie problemu w cel zamienia cię z ofiary w osobę kontrolującą swoje życie.

Z mojej praktyki coachingowej i doświadczeń własnych w korporacji (na stanowiskach zarządczych) wiem, że bardzo często największą przeszkodą w rozwoju firmy jest jej zarząd, ludzie, którzy uważają, że już się wszystkiego nauczyli i nie muszą wzbogacać swojej wiedzy. Bardzo często menedżerowie poniżej zarządu, wiedzą więcej od członków zarządu. Menedżerowie trafiają na opór wyższej kadry. Menedżer zniechęca się i nie rozwija skrzydeł.

Zarząd często prezentuje:
Syndrom 4W. Wszystko Wiem Wszystko Widziałem.
Warto odwrócić ten trend.
W swojej pracy z indywidualnym klientem łączę Coaching i Mentoringiem – daje to bardzo dobre efekty biznesowe.

Moje wsparcie najbardziej przydaje się, gdy:
menedżer znalazł się w impasie swojej zawodowej skuteczności i kryzysie motywacji do pełnienia obecnej roli;
menedżer został awansowany i nie radzi sobie w nowej roli;
menedżer chce wzmocnić swoje przywództwo o elementy konsekwencji i większego zdecydowania;
menedżer o zdecydowanym stylu zarządzania pragnie uzupełnić swój warsztat o pozytywne i empatyczne zachowania wobec swojego zespołu i uznawanie rezultatów pracy u współpracowników;
potrzebna jest poprawa relacji z zespołem lub innymi członkami zespołu lub przełożonymi.

Team Coaching

Definicja Coachingu Zespołowego
Wspieranie zespołów w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów poprzez poprawę wzajemnego funkcjonowania (zadaniowego i relacyjnego) całego zespołu.

Zespół to grupa ludzi wybranych do realizacji wspólnego celu, mających jasno określone role oraz zakresy odpowiedzialności za wyniki.
Kiedy jest przydatny Coaching zespołowy?

W sytuacjach kiedy chcemy wykorzystać w pełni potencjał zespołu:
• zwiększyć zaufanie pomiędzy członkami zespołu
• wzmocnić spójności celów indywidualnych i zespołowych
• doprecyzować jasności celów
• przejść od rywalizacji do współpracy
• konstruktywne wykorzystać konflikty
• budować poczucie identyfikacji z zespołem
• określić intencję działania
• budować wspólne wartości
• przejść od myślenia silosowego do zespołów wielofunkcyjnych
• wzmocnić komunikację i współpracę
• zwiększyć produktywność

Proces Coachingu zespołowego
1. Spotkanie z liderem zespołu i sponsorem – ustalenie celu coachingu
Jaki ma być końcowy efekt?
Jakie są obecne przeszkody w wykorzystaniu pełnego potencjału zespołu?
2. Spotkanie wstępne z zespołem i liderem razem
Zebranie oczekiwań zespołu i porównanie z tym, co uzyskaliśmy podczas pierwszego spotkania (cel coachingu).
3. Diagnoza
Test/narzędzie diagnostyczne - badanie „pre”
Wywiady z członkami zespołu (wg. zestawu pytań)
4. Sesje coachingowe z zespołem i liderem (5-6 sesji)
5. Test/narzędzie diagnostyczne „post” - badanie przed ostatnią sesją coachingową
6. Podsumowanie – spotkanie z liderem i sponsorem
7. Ewentualnie sesja Follow up po ½ roku i omówienie Action Planu przygotowanego na ostatniej sesji.

Coaching Kariery

CURRICULUM VITAE™
ConsultinfgFactor zaprasza na autorski program dla top managerów, którzy chcą świadomie zaplanować karierę zawodową, zmienić pracę lub powrócić do życia zawodowego po krótko- i długotrwałej absencji na rynku pracy.

„Prezesem, dyrektorem, managerem się tylko bywa…” - to bardzo prawdziwe powiedzenie. Trudno jest dojść na sam szczyt, ale jeszcze trudniej jest się na nim utrzymać. Tylko nielicznym udaje się pracować na zarządczych stanowiskach przez całe życie.
Program CURRICULUM VITAE wspiera świadomych managerów i prezesów w odpowiednim dla nich planowaniu swojej kariery.

ANALIZA KARIERY ZAWODOWEJ
Profesjonalna diagnoza potencjału zawodowego i osobistego
- Test talentowy/inny test psychometryczny

TECHNIKI REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW
Dossier oraz curriculum vitae wraz z referencjami w oparciu o doświadczenia kandydata oraz wyniki badania potencjału:
- Przygotowanie kandydata do autoprezentacji
- opracowanie profilu na Linkedin
- Przygotowanie do spotkań ze szczególnej pozycji danego kandydata
PLAN AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
- pomoc w dostosowaniu wizerunku
- sesje coachingowe /mentoringowe
- Wybór potencjalnych pracodawców
- Umówienie na spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz promotorami
- Analiza oraz follow-up po spotkaniach
- Przygotowanie planu medialnego – obecność w mediach i kręgach biznesowych
- Praca ad interim

 BIO Jola

BIO Jola

Nazywam się Jolanta Łuczkowska jestem konsultantem, mentorem i certyfikowanym coachem. Zdecydowałam się odejść z korporacji i prowadzę własną firmę ConsultingFactor. Zdobyłam gruntowne doświadczenie biznesowe w brytyjskich (ICI) i amerykańskich korporacjach (Johnson &Johnson) na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Prowadzę indywidualne programy rozwojowe głównie dla menedżerów z dużym doświadczeniem, prowadzę również coaching dla zespołów - szczególnie użyteczny, gdy grupa pragnie ulepszyć współpracę lub przyspieszyć realizację skomplikowanego projektu i osiągnąć założone cele. Współpracuję z kadrą kierowniczą wyższego szczebla wspieram rozwój umiejętności przywódczych, efektywność osobistą, jak i skuteczność w zakresie komunikacji. Rozumiem kontekst pracy w korporacji, ponieważ sama pracowałam w niej przez prawie dwadzieścia lat, na różnych stanowiskach kierowniczych. Można zobaczyć mój profil na Linkedin i rekomendacje moich coachee. Wielokrotnie nagradzano mnie za wysokie kompetencje zawodowe, nagrodami – Standards of Leadership. Stworzyłam Programu ART- Life, CURRICULUM VITAE. Jestem licencjonowanym diagnostą organizacyjnym. Skutecznie doradzam organizacjom, które stoją przed wyzwaniami związanymi ze sprzedażą i zmianą. Aktywnie udzielam się w organizacjach samorządowych, działam na rzecz środowisk lokalnych, wspieram kobiety w sytuacjach kryzysowych zawodowych i osobistych. Prowadzę warsztaty dla kobiet: „Najlepsza wersja Ciebie – Autentyczność”, „Wszystko jest możliwe w każdym wieku”. Mam doświadczenia z realizacji kilkudziesięciu projektów coachingowych dla osób pełniących wysokie funkcje menedżerskie, między innymi w takich w takich firmach jak: ING Życie, RaiffeisenPolbank,, BNP Paribas, , DHL Express, DHL cargo, Medim, Teva Pharmaceuticals, DLA Piper, Wydawnictwo ABC, Aspekt Consulting, Deni Cler Milano, Olsen, Biuro Aktuarialne, Wśród uczestników byli zarówno menedżerowie obejmujący nową funkcję jak i ci, dla których ważne było odświeżenie spojrzenia na zajmowane stanowisko i obowiązki. Stanowiska osób, które uczestniczyły w procesie coachingu to: Business Unit Head, Dyrektor Sprzedaży, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Regionalni, Dyrektorzy Generalni, Dyrektorzy Marketingu, Dyrektorzy Personalni, Dyrektorzy IT, Dyrektor Wykonawczy, Prezesi Zarządów, Szef Obszaru Biznesowego, Szef Rynków Finansowych, Szefowie projektu, Vice Prezesi ds. finansowych, Wydawca, Prawnicy.

Klienci

Raiffeisen POLBANK
Raiffeisen POLBANK
DHL
DHL
Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden
Medim
Medim
antalis
antalis
B/S/H/
B/S/H/
DLA Piper
DLA Piper
Olsen
Olsen
Deni Cler
Deni Cler

Art-Life

Program Art-Life to zaskakujące spotkania połączone z warsztatami, poprzez które pomagamy ludziom i firmom osiągnąć cele biznesowe i pobudzić refleksję menedżerów . Klasę i jakość firm tworzą ludzie z klasą, z praktyczną mądrością życiową i jasno określonymi wartościami. Dobrze żeby wartości firmy były spójne z wartościami jego pracowników. Lubimy przebywać w otoczeniu ludzi którzy mają duchową głębie, a jednocześnie lekkość bycia, poczucie humoru i dystans do siebie, dlatego przy realizacji projektów dla biznesu zapraszam do współpracy z wyjątkowe osoby ze świata kultury, sztuki, nauki i medycyny. Program Art-Life wspiera rozwój osób i firm poprzez inną perspektywę spojrzenia na obszar biznesu, w którym pracują. Być człowiekiem to przede wszystkim posiadać zdolność do refleksji i dokonywania samodzielnych wyborów, mieć świadomość siebie Moi klienci - oprócz inspiracji - odkrywają, że praca jest ważnym elementem życia, ale może także być czymś, z czego czerpiemy radość. Odkrywają również, że możliwe jest zwiększenie poczucia własnego wpływu w pracy i w życiu prywatnym. Zaproszeni goście uczą nas dystansu do siebie, tego, jak przejść pomyślnie przez zmianę, czy jak nie dać się wypaleniu zawodowemu. Efekty tych SPOTKAŃ są zdumiewające. Jak to się dzieje? Inspiracja kulturą, sztuką, nauką pozwala zadawać inne, nie rutynowe pytania, pobudza ciekawość, kwestionuje utarte schematy myślowe i koncepcje. Poprzez mocne doświadczenia poszerza perspektywę, zwiększa dystans do siebie, porządkuje emocje. Poprzez uruchomienie odwagi łatwiej jest wejść w zmianę, podejmować decyzje. Ja nazywam to możliwością PODNIESIENIA PROGU WŁASNEJ SPRAWCZOŚCI. Kilka informacji organizacyjnych: Czas trwania warsztatów – 2 dni, 6 godzin każdego dnia. Każdy warsztat dla każdej firmy przygotowywany jest „na miarę”. Elementem koniecznym do przygotowania go jest praca konsultancka. Zbieram informacje od osób, do których spotkanie jest dedykowane i dopiero kiedy mam pewność, że oczekiwania wszystkich są zaspokojone zespołu, opracowuję zawartość merytoryczną warsztatów. Metodologia: mini-wykłady, dużo ćwiczeń i dobrych emocji. Praca odbywa się metodą coachingową. Zespół sam wypracowuje rozwiązania. Praca na moich warsztatach jest powiązana z celami firmy i silnie związana z wynikami. Chętnie skontaktuję Państwa z firmami, które zrealizowały program Art.-Life.

Programy i pracownicy

 • dr Monika Braun

  dr Monika Braun konsultacje, trening wizerunkowy, copywriting +48 698 617 291; m_braun@wp.pl Kim jestem? Aktorką, kulturoznawcą, nauczycielem akademickim, trenerem, coachem. …Jako aktorka nauczyłam się werbalnych, cielesnych i wokalnych technik przykuwania uwagi odbiorcy, jako kulturoznawca zrozumiałam głębokie reguły rządzące tymi technikami, jako nauczyciel akademicki, trener i coach poznałam metody precyzyjnego przekazywania innym tej wiedzy i tych […]

  Czytaj więcej dr Monika Braun

  Warsztaty dla kobiet

  Wszystko jest możliwe w każdym wieku Kto najbardziej nam przeszkadza w osiągnięciu tego co chcemy osiągnąć? MY sami. Tak. Tak. Nie oszukujmy się. Wszystko jest możliwe, w każdym wieku” to warsztat,  dedykowane kobietom dojrzałym (w każdym wieku), które z jakichś powodów uważają, że ich czas minął. Myślą o sobie, że dla nich jest już za […]

  Czytaj więcej Warsztaty dla kobiet
 • Coaching dla Młodzieży

  Mam doświadczenie kilkuletnie w pracy coachingowej z młodzieżą. Jestem pedagogiem. Rozwijające się dziecko podlega wielu emocjonalnym i intelektualnym wyzwaniom często pozostając emocjonalnie samo. Czasami wynika to z dysfunkcji Rodziny. Często z braku czasu rodziców lub ich niechęci do zajmowania się trudną stroną rodzicielstwa, często z braku wystarczającej edukacji rodziców. Rodzic bardzo często nie zdaje sobie […]

  Czytaj więcej Coaching dla Młodzieży

  Dla szkół

  Tematy Warsztatów dla Nauczycieli i Rodziców: Ocenianie kształtujące jako wsparcie procesu nauczania. GPR54 Gen odpowiedzialny za przełączenie dziecka w nastolatka położony na 19 chromosomie. Dojrzewanie zaczyna się w mózgu. Skąd się biorą nastolatki? Nie słuchaj dziecka jak człowieka, ale obserwuj jak krokodyla. Dziecko  stadium przejściowe. Larwa. Nieodpowiedzialność nastolatków. Fontanna hormonów płciowych. Emocjonalny granat. Wrogość i […]

  Czytaj więcej Dla szkół